Politika Amica S.A. týkajúce sa súborov cookies

 1. Táto politika sa týka súborov cookies a vzťahuje sa na internetové stránky ("Servis"), ktorých správcom je Amica Wronki SA so sídlom na ulici Mickiewicza 52, 64-510 Wronki.

 2. Systém okrem informácií obsiahnutých v súboroch cookies nezhromažďuje automaticky žiadne informácie.

 3. Súbory cookies tvoria informačné dáta, najmä textové súbory, ktoré sú ukladané na disku koncového zariadenia užívateľa Systému a sú určené k využívaniu internetových stránok Systému. Cookies obsahujú názov internetovej stránky, z ktorej pochádzajú, dobu ich uloženie v koncovom zariadení a tiež unikátne číslo.

 4. Súbory cookies sa používajú na:
  a) tvorbe štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť spôsob, akým používatelia Systému používajú internetové stránky, čo umožňuje zlepšovať štruktúru a obsah týchto stránok;
  b) údržbe session súborov užívateľa Servisu
  c) identifikáciu zdroja, z ktorého užívateľ internetovej stránky navštívil.

 5. V rámci Systému sú využívané tri základné druhy súborov cookies:
  a) tzv. session cookies - to sú dočasné súbory, ktoré sa uchovávajú na koncovom zariadení užívateľa do momentu odchodu, opustenie internetových stránok alebo ukončenie aplikácie (internetového prehliadača);
  b) trvalé (persistent cookies) - súbory cookies, ktoré sú uložené na koncovom zariadení užívateľa po dobu určenú v parametroch súborov cookies alebo do doby ich odstránenia užívateľom,
  c) cookies tretích (externých) subjektov (third parties cookies) - to sú súbory pochádzajúce napr. zo serverov firiem a poskytovateľov služieb, ktorí spolupracujú s majiteľom daných internetových stránok.

 6. V rámci Systému sa používajú nasledujúce druhy súborov cookies:
  a) "nevyhnutné" súbory cookies, ktoré umožňujú využívanie služieb dostupných v rámci Systému, napr. verifikačné (overovací) súbory cookies používané na služby vyžadujúce overenie v rámci Systému;
  b) "výkonovej" súbory cookies, ktoré umožňujú zhromažďovanie informácií o spôsobe využívania internetových stránok Systému;
  c) "funkčná" súbory cookies, ktoré umožňujú "zapamätať si" používateľom vybrané nastavenia a úpravu užívateľského rozhrania, napr. zvolený jazyk alebo oblasť, z ktorej užívateľ pochádza, veľkosť písma, vzhľad internetové stránky a pod .;

 7. V mnohých prípadoch aplikácie slúžiace na prehliadanie internetových stránok (internetové prehliadače) cielene povoľujú uchovávanie súborov cookies v koncovom zariadení užívateľa. Užívatelia Systému môžu kedykoľvek zmeniť nastavenie súborov cookies. Tieto nastavenia je možné zmeniť najmä zablokovaním automatickej správy súborov cookies v nastavení internetového prehliadača alebo o každom ich uloženie informovať užívateľa Systému. Podrobné informácie o možnostiach a spôsobe správy súborov cookies sú prístupné v nastavení aplikácie (internetového prehliadača).

 8. Prevádzkovateľ Systému oznamuje, že obmedzenie použitia súborov cookies môže mať vplyv na niektoré funkcie dostupné na internetových stránkach Systému.

 9. Súbory cookies sú ukladané v koncovom zariadení užívateľa Servisu a môžu byť využívané tiež poskytovateľmi reklamy či obchodnými partnermi spolupracujúcimi s prevádzkovateľom Systému.

 10. Viac informácií o súboroch cookies je možné získať na adrese: www.wszystkoociasteczkach.pl alebo v sekcii "Pomoc" v menu internetového